2017
22
Sep

入選作品第24回入選作品

若きボス

木彫フォークアートおおや
第24回 入選
岩崎正

(静岡県)

使用樹種/アガチス
作品説明/強くて優しい群れのリーダー